Zuzanna Sołtysiak-Tomczak

psycholog Szczecin Zuzanna Sołtysiak Tomczak

Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Nr tel. 725 609 407

 

Pracuje jako psycholog i terapeuta z dziećmi oraz młodzieżą i ich rodzicami. Zaprasza na konsultacje psychologiczne oraz diagnozę rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeniami zachowania. Wspiera rozwój dzieci i młodzieży, gdy napotykają trudności, uniemożliwiające im funkcjonowanie w środowisku szkolnym i domowym.

Pomaga rodzicom, którzy chcą wspierać rozwój swojego dziecka lub doświadczają trudności wychowawczych. Wspiera w budowaniu właściwego systemu komunikacji w rodzinie. Specjalizuje się w tworzeniu systemów motywacyjnych i strategii radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci.

Obecnie pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Szczecinie.Kompetencje i umiejętności psychologiczne rozwijała w trakcie stażu w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Pile oraz na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, uprawniające do pracy
w placówkach oświatowych.

Uczestniczka wielu kursów, warsztatów oraz szkoleń z zakresu różnych form wsparcia i metod pracy z dziećmi oraz młodzieżą.

Pracuje w nurcie systemowym. Obecnie słuchaczka kursu podstawowego terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Bliskie jej pracy jest również podejście poznawczo-behawioralne.

Prywatnie wielbicielka małych kin studyjnych i wędrówek po polskich górach.

 

 

Powrót do Naszego Zespołu