Wsparcie

Wsparcie


Gdy rozwiązanie trudności wymaga dłuższej pracy, zwrócenia się ku doświadczeniom z przeszłości, zrozumienia ich oraz głębszej zmiany – najlepszy wybór to psychoterapia. Psychoterapia jest metodą leczenia opartą na rozmowie, która ma na celu zmniejszenie cierpienia pacjenta za pomocą zmiany sposobu myślenia, przeżywania czy zachowania. Psychoterapeuta wspólnie z pacjentem poszukuje źródeł występujących w życiu pacjenta trudności, niechcianych, niezrozumiałych, a często powtarzających się uczuć, zjawisk lub wydarzeń. Jej forma zależy od rozpoznania potrzeb.

Terapia może odbywać się indywidualnie, w parze małżeńskiej, a nawet całą rodziną. Pracujemy w trzech nurtach: w nurcie psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym i systemowym. Do skorzystania z terapii zapraszamy też dzieci i młodzież, z którą pracujemy w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowym.

Czytaj więcej: Terapia

Konsultacja psychologiczna jest przeznaczona dla osób dorosłych lub młodzieży. Porada psychologa pracującego z osobami dorosłymi to możliwość skorzystania z profesjonalnej wiedzy na temat radzenia sobie z trudnymi życiowymi sytuacjami. Kiedy chcesz wiedzieć, jak widzi kłopoty dziecka psycholog dziecięcy lub sprawdzić, czy psycholog pomoże twojej rodzinie – również skorzystaj z konsultacji. 
 
Poznaj punkt widzenia specjalisty i porozmawiaj z kimś „z zewnątrz”, kto zna się na rzeczy. Dla wielu osób jest ważne, by pierwszy raz spotkać się z psychologiem i zobaczyć, jak to jest. Być może to spotkanie otworzy drzwi do zmian, jakich potrzebujesz? Nasz zespół od tego właśnie jest.

Czytaj więcej: Konsultacje