Magdalena Rypina

 

Magdalena Jędrosz psycholog

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji

 

Osoby, które uczęszczały na terapię lub konsultacje do Pani Magdaleny, chcące dalej kontynuować współpracę, prosimy o kontakt na nasz numer ogólny  515-049-120 lub do naszej dyrektor Katarzyny Wozinskiej 507 12 44 99. Stan zdrowia Pani Magdaleny uległ nagłemu załamaniu w związku z czym nie jest w stanie przyjmować klientów.

 

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), łącząc podejście klasyczne z technikami terapii poznawczo-behawioralnych III fali: dialektyczno-behawioralnej (DBT) oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), mindfullness. Ukończyła I stopień Szkoły Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej pod kierownictwem dr A. Popiel i E. Pragłowskiej, obecnie na IV roku czteroletniego szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne.


Pracuje głównie z dorosłymi doświadczającymi zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń lękowych, w tym w postaci fobii, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD), reakcji na ciężki stres, zespołu stresu pourazowego (PTSD) i zaburzenia adaptacyjne, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychicznych. Pomaga osobom mającym trudności w relacjach, doświadczającym kryzysu w związku, rozstania, samotności, a także żałoby. Pomaga młodzieży mającej problemy adaptacyjne, nie radzącej sobie ze złością, stresem, odczuwającej brak motywacji, chcącej lepiej zrozumieć siebie i rozwijać się.


Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej gdzie prowadziła oddziaływania krótkoterminowe, interwencje w kryzysie, procedurę "Niebieskie Karty" oraz grupę wsparcia dla osób w żałobie, w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem  (www.pokrzywdzeni.gov.pl),
w Środowiskowym Domu Samopomocy "CURATUS" we Wrocławiu pracując pod superwizją z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii Zaburzeń Mowy Dzieci i Młodzieży, w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej udzielając wsparcia pacjentom i ich rodzicom. Uczestniczyła w programie "Ułatwiamy życie z nadpobudliwością psychoruchową" prowadząc terapię behawioralną dla dzieci z ADHD oraz wspierając ich rodziców. Umiejętności trenerskie oraz z zarządzania zasobami ludzkimi zdobyła w Szkole Trenerów Stowarzyszenia Centrum Edukacji "CEL", praktykując w Stowarzyszeniu "Nowa Rodzina", oraz w Młodzieżowym Centrum Informacji i Rozwoju we Wrocławiu. Na co dzień pracuje w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie diagnozując kandydatów na rodziny zastępcze, udzielając wsparcia istniejącym rodzinom zastępczym zawodowym i ich wychowankom.


Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) oraz Polskiego Towarzystwa terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT). W dbałości o jakość i skuteczność świadczonej klientom pomocy swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


Pracuje zgodnie z kodeksem etycznym PTTPB, zachowując neutralność światopoglądową. Odniesienie do wartości chrześcijańskich włącza w proces terapeutyczny w sytuacji, gdy jest to zgodne z wartościami klienta. 

 

Umów wizytę

 

Powrót do Naszego Zespołu